Färger för Träindustrin

verksamhets_tra

Colorcoat har ett komplett produktsortiment för industriell målning på Trä.

Vi arbetar med många olika kundkategorier, t.ex. möbler, kök, båtinredningar, fönster dörrar m.m.

Vi har mycket lång erfarenhet av både små och stora kunder och kan hjälpa dig vid alla typer av produktionsrelaterade frågor som gäller ytbehandlingen.

Colorcoat är kända för sin höga kompetens och vi har utrustning för att bl.a. mäta glans, säkerställa kulörer, kontrollera UV-lampor, vidhäftning mm.

Colorcoat har en egen lab-ugn där vi kan efterlikna förhållandet hos våra kunder, vi kan t.ex. ställa UV-kulörer så att kulören sedan stämmer ute i verklig produktionsmiljö.

Vi arbetar bl.a. med färger, lacker och betser för interiöra och exteriöra objekt, vattenburet och lösningsmedelburet.

Produktgrupper:

Alkyd Akryl
Polyuretan Epoxy
Vatten UV 100 % UV
Syrahärdande

Vi arbetar endast med erkänt duktiga leverantörer som har högkvalitativa produkter och jobbar långsiktigt.