Förbehandling – Trä

Slipning
Fladder (borstslipning)

Impregnering
bla bla bla