Hälsa & Miljö

Vid arbete med de flesta färgprodukter finns det lagar och förordningar som styr hur arbete, lagring och transport etc skall utföras.

halsa-arbeteArbete med särskilda allergiframkallande produkter (Härdplast)

Lagstadgad utbildning för användning av färgtyper och kemikalier so är märkta H317 och H334.

Ring oss – Vi utbildar!

halsa-farligtCLP förordning

Märkningar av produkter som visar dess ”farlighet”.
halsa-clp2

halsa-farligtFarligt Gods

Lagar som reglerar transport av farliga produkter på väg och sjö.

halsa-farligtATEX

Direktiv hur utrustning skall vara utfomad och godkänd för bruk i explosiv miljö.