Färg – Metall

Färgsystem

 • Primer
  Skapar vidhäftning och korrosionsskydd
 • Mellanfärg
  Armerar och skapar mekaniskt skydd och förstärkt korrosionskydd.
 • Toppfärg
  Ger önskad kulör och glans och bestämmer ytans egenskaper

Produkter

 • Vattenburna produkter
 • Akrylfärger
 • Alkydfärger
 • Zinkrika produkter
 • Epoxiprodukter
 • Polyuretanprodukter
 • Hybridprodukter
 • Brandskydd
 • Elastomerer
 • Pulverfärg
 • Funktionella produkter