Färger för Metallindustrin

verksamhets_metall

Colorcoat har lång erfarenhet när det gäller lackering på metall och plast.
Vi har produkter för de flesta objekt som ska ytbehandlas.

Med hög kompetens och känsla för att snabbt kunna tillgodose våra kunders önskemål är vi en leverantör att luta sig mot.

Vi har möjlighet att ställa produkter i glans, metalliceffekter, strukturer m.m., utrustning för att mäta glans, skikt – säkerställa kulörer m.m. ute i fält.

Vi arbetar både med traditionella våtfärger, vattenburet och lösningsmedelsburet, samt pulverfärger.
Vi har produkter för de flesta objekt som ska ytbehandlas.

Produktgrupper:

Alkyder Epoxy
Akryler Polyuretaner
Silikones Polysiloxaner
Polyvinyl Polysasparagin
PVC

inklusive härdningstekniker som fukt, UV, IR.

Vi arbetar endast med erkänt duktiga leverantörer som har högkvalitativa produkter och jobbar långsiktigt.