Förbehandling – Metall

Bristfällig förbehandling är den absolut vanligaste orsaken till ett dåligt lackerings- resultat med färgsläpp eller korrosion som följd.

 • Borstning
  Avlägsnar lösa partiklar
 • Slipning
  Avlägsnar lösa partiklar och utjämnar ytan
 • Gradning
  Avlägsnar skarpa kanter och grader
 • Blästring
  Avverkar ytskikt med blästermedel
 • Avfettning
  Löser fett och oljor
 • Betning
  Kemisk rengöring av ytskikt
 • Kemisk yt-omvandling
  Tillför ämnen som förhindrar korrosion