Applicering – Metall

  • Högtryck
  • Lågtryck
  • Air-mix
  • Högrotations klocka
  • Omega Disc
  • Doppning
  • Elektrostat
  • Pensel/roller