Tork/Härdprocess – Metall

 • Fysikaliskt/Oxidativt
  Lösningsmedlet avdunstar och färgen reagerar med syret i luften
 • Kemiskt
  2 eller fler färgkomponenter blandas
  reaktionen färg/härdare gör så att färgen torkar.
 • Termiskt
  Värme måste tillföras – ugnshärdande
 • UV härdning
  Bestrålning med Ultraviolett ljus