Vår Personal

Kent Fallqvist

Kent Fallqvist

Säljare trä / Teknisk support
M: 0705 – 85 86 13
E: kent@colorcoat.se

Mats Johansson

Mats Johansson

Säljare metall / Administration
T: 031 – 748 58 63
M: 0708 – 22 89 12
E: mats@colorcoat.se

Janne Puumalainen

Säljare billack / Teknisk support
M: 0738-084468
E: janne@colorcoat.se

Björn Lundhag

Björn Lundhag

Säljare industri / Teknisk support
M: 0708-657536
E: bjorn@colorcoat.se

Patrick Åkerblad

Patrick Åkerblad

Försäljningsansvarig
M: 0708 – 19 94 16
E: patrick@colorcoat.se

Geron Fritiofsson

Geron Fritiofsson

Logistik / Personal
T: 031 – 748 58 62
M: 0735 – 44 94 16
E: geron@colorcoat.se

Lisa Andersson

Lisa Andersson

Produktion
T: 031 – 748 58 60
E: lisa@colorcoat.se

Stefan Persson

Stefan Persson

Produktion
T: 031 – 748 58 60
E: stefan@colorcoat.se